Responsabile per la musica sacra: mons. Marino Perdisa
Responsabile per l’arte sacra e i beni culturali: don Francesco Nanni
Via Garibaldi 41 – 40026 Imola (BO)
Tel: 0542-25000 (int. 5)
Tel: 0546-71110